« February 2011 | Main | April 2011 »

آخرين لينک‌ها

- نوشتن در مورد closer‌ سخت است
آبی، حاکستری، سیاه

- چهل و هشت ساعت مانده به تحویل سال
از پشت یک‌سوم

- تا نوروز، یا سه سوال علی چنگیزی از من
عکس را می‌بینید؟ من هفت سال پیش این شکلی بودم!

- زنهار بازمانده‌ی پمپی
منطق پشت این یادداشت و خاصه پاراگرف آخرش را واقعا درک نمی‌کنم.

- نِواک
تولد یک نشریه‌ی اینترنتی دیگر