« به پایان سلام کن | صفحه‌ی اصلی | احضار »

قانون مورفی

January 6, 2019


خب، احتمالاً از فردا عده‌ای هم راه می‌افتند و بی توجه به مبانی هر کلمه، درباره ژانر، پارودی و حتی ساختارشکنی آسمان و ریسمان می‌بافند و قانون مورفی بزک شده را به مخاطب حقنه می‌کنند. ممکن است حتی از این هم فراتر بروند و پای خوکِ (برای من عزیزِ) مانی حقیقی را هم وسط بکشند و از بعضی جزییات و لحظات مشترک بنویسند و دنبال جریان‌سازی بروند. برای من اما، قانون مورفی فیلمی است مهمل که نمی‌توان چند قاب دوست‌داشتنی و فیلم‌برداری جسورانه و یکی دو لحظه واقعاً بامزه‌اش را نادیده گرفت؛ قورباغه‌ای با روکش عسل یا یک تخم مرغ شانسی بزرگ که پوچ از آب در می‌آید...

لينک مطلب | 8:34 AM