« عباس عبدی هم رفت | صفحه‌ی اصلی | قانون مورفی »

به پایان سلام کن

December 7, 2018

IMG_20181207_180011_668.jpg

هر بار این ماست پرشین لایت مزرعه ماهشام رو می‌خرم، حس می‌کنم من هم فروردین 93 توی هواپیما نشسته‌ام و رفته‌ام کانادا...
زبان فارسی، به پایان سلام کن!

لينک مطلب | 6:25 PM