« برای صاحب پوکه باز | صفحه‌ی اصلی | همشهری، داستان، عشق و چیزهای دیگر »

سایه مرگ

August 6, 2018

IMG_20180805_043440_686.jpg

من مرده‌ام
به دستانت نگاه کن
هنوز لکه‌ای جوهر بر انگشتان داری
که طی همه‌ی این سال‌ها پاک نشده است...

«احمدرضا احمدی- ساعت 10 صبح بود- نشر چشمه»

تصویر، کاری است از ویلیام هولمن هانت، با نام سایه مرگ؛ چیزی شبیه این روزها، چیزی شبیه تمام این سال‌های گذشته. حالا دیگر مطمئنم که حق با آقای دوباتن است؛ خوشبختی هرگز جزئی از برنامه نبوده است.

لينک مطلب | 11:41 AM