« شاهنشاه | صفحه‌ی اصلی | و دیگر هیچ »

معصوم پنجم

January 22, 2018

photo%205.jpg

خبر انتشارش بهار آمده بود اما ظاهراً چند هفته‌ای‌ست که در کتاب‌فروشی‌ها پخش شده.
چاپ دوم معصوم پنجم حالا اینجاست، بعد از سی و هشت سال و به همت و لطف انتشارات نیلوفر.

پی‌نوشت: سید خوابگرد در کانالش تذکر داده که کتاب از تیر ماه توزیع شده؛ ممنونم.

لينک مطلب | 9:29 PM