« یکی این پایین تو را دوست دارد | صفحه‌ی اصلی | هوا را از من بگیر، ترایدنت را نه »

باغ مرگ

January 9, 2018

Garden.jpg

دیپلمه، دانشجو، قاچاقچی یا معترض؟ مهم نیست! بیایید فقط به آن ثانیه‌های پایانی سینا قنبری فکر کنیم؛ آنجا که نفس به شماره افتاده و جسم بنا بر غریزه و عادت می‌خواهد تسلیم مرگ نشود. به آن نیرویی فکر کنیم که یک جسم ۲۳ ساله را تسلیم می‌کند، به تاریکی، ترس و ناامیدی.
بیایید به تاریکی فکر کنیم.

عکس، تابلو باغ مرگ است؛ اثر هیوگو سیمبرگ.

لينک مطلب | 9:07 AM