« The Mountain Between Us | صفحه‌ی اصلی | مرا به خاطرت نگه دار! »

سقف کوتاه

December 24, 2017


به گمانم اگر نویسنده‌ای را می‌شناسید، رفاقت و سلام و علیکی دارید و دلتان می‌خواهد کارش را بخوانید، منتظر کتاب امضاء‌شده‌اش نمانید. برای امضاء گرفتن همیشه وقت هست. اگر فقط نیمی از آدم‌هایی که در معرفی خودشان از کلماتی مثل داستان و نویسنده و مترجم استفاده می‌کنند و در گوشه و کنار این شهر برای هم دست تکان می‌دهند و به‌هم لبخند می‌زنند، کتاب‌های همدیگر را بخرند و بخوانند، سقف تیراژ کتاب‌ها و سقف آرزوهایمان بالاتر می‌رود.

لينک مطلب | 10:45 PM