« همین امشب برگردیم | صفحه‌ی اصلی | The Mountain Between Us »

نامه به سیمین

December 9, 2017

photo_2017-12-09_20-51-55.jpg

همان دو ماه پیش که کتاب را خواندم دلم می‌خواست بیایم اینجا و بگویم چه قدر ابراهیم گلستانِ این نامه دور است از ابراهیم گلستان داستان نویس و چه‌قدر این نامه پر است از حرف اضافه و پرگویی و به قول حضرت گلستان، پرت و پلا! خب، طرفداران حضرت بیش‌تر بودند، آدم هم که از یک جایی به بعد محافظه‌کار می‌شود و بی‌حوصله؛ همین می‌شود که داستان حرف‌های ناگفته کش می‌آید تا امروز!
لينک مطلب | 10:14 PM