« سوم شخص محدود به جیب | صفحه‌ی اصلی | نامه به سیمین »

همین امشب برگردیم

December 4, 2017

photo_2017-12-04_22-08-38.jpg

این که «آدم گهی هستم» را نسیم می‌گفت. هر روز یا حداکثر یک روزدرمیان. حتی چندبار پیش زن ظفر گفته بود که دوست بودند و دوتایی باهم کلاس زبان می‌رفتند. ظفر می‌گفت: حواست را به زنت بده. اصلاً برگرد ایران.دارد از تنهایی می‌میرد. ولی آدم گهی بودم. هستم.
- واندرلند -

از «همین امشب برگردیم» پیمان اسماعیلی دو داستان دنیای آب و واندرلند را دوست داشتم و دروغ چرا، از روز یادبود هم بدم نیامد. فضای رمزآلود مجموعه و وهم نشسته در داستان‌ها و روایت اسماعیلی از ترس و هراسی که انسان امروز گرفتارش شده را هم نمی‌شود دید و حس کرد و دوست نداشت. بخوانیدش، ضرر نمی‌کنید!

لينک مطلب | 10:14 PM