« All for One | صفحه‌ی اصلی | شنبه روز بدی بود »

از زبان حافظ

June 8, 2017


در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز
استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم

لينک مطلب | 3:15 PM