« به عقب برنمی‌گردیم | صفحه‌ی اصلی | داستان یک استعفاء »

دکتر جکیل یا مستر هاید

May 28, 2017


Dr%20Jekyll.jpg

یک جایی هم هست که باید بایستی و یک بار برای همیشه به آدمها بفهمانی که چهره‌ی کریه‌شان را دیده‌ای و می‌شناسی؛ که پشت آن قیافه‌ی اتوکشیده‌ی مثلاً مهربان، چه موجود ریاکار و منفعت طلبی پنهان شده است. این البته سخت است؛ هم برای تو که مجبوری نقاب را کنار بزنی و با آن وجه شر روبه‌رو شوی، هم برای دیگری که آن‌قدر به خودش و دیگران دروغ گفته و این دروغ‌ها را تکرار کرده که دیگر چیزی جز آن را باور ندارد.
ماجرا اما این است که این داروها و صورتک‌ها و دروغ‌ها همیشگی نیستند. دیر یا زود، پیش چشم همه، دکتر جکیل جایش را به مستر هاید می‌دهد.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

لينک مطلب | 11:02 PM