« خداحافظ لنین | صفحه‌ی اصلی | خوب، بد، جلف »

تکثیر غم انگیز

February 9, 2017


photo_2017-02-09_10-50-09.jpg

دیشب که پای جدال ایوبی و افخمی نشسته بودم، یادی هم از مناظره احمدی‌ن‍ژاد و میرحسین موسوی کردم. ایوبی مدام به افخمی می‌گفت «من شخص شما را دوست دارم، اما...» و بعد از آن «اما» هربار از زیر میز سر شلنگ را بالا می‌آورد و می‌گرفت روی سر و صورت افخمی. فارغ از این که افخمی و برنامه‌ی هفت شایسته چنین برخوردی هستند یا نه، این اتفاق برای من یادآور جمله معروف « من به شما علاقه‌مندم آقای موسوی،ولی...» احمدی‌نژاد در آن مناظره معروف بود.
بعد اما به این فکر کردم که چه‌قدر خود ما شبیه احمدی‌نژاد آن شب و ایوبی دیشب‌ایم؟ چند بار توی زندگی‌مان از دوست داشتن گفته‌ایم و آخرش با دروغ و تهمت و تحقیر طرف مقابل‌مان را لجن‌مال کرده‌ایم؟ انگار هر روز بیش‌تر شبیه آدم‌هایی می‌شویم که دوست‌شان نداریم و از بد حادثه هیچ شبکه‌ای حاضر نیست زوال تدریجی ما را برای دیگران پخش کند...


لينک مطلب | 10:43 AM