« من از انتشار خیابان‌های بی تو می‌ترسم | صفحه‌ی اصلی | گزارش یک نبش قبر »

خبر فوری

December 20, 2016

IMG22405402.jpg

خبرهای فوری روز به روز بیش‌تر می‌شوند و اینجا،در ایران، آدم‌ها تمام بامزگی‌شان را پای عکس‌ جسدهای سوراخ سوراخ سفیر و قاتل‌اش خرج می‌کنند.
جهان به طرز غم‌انگیزی از آدم‌های رقیق خالی شده است.

لينک مطلب | 8:12 AM