« The Walking Dead | صفحه‌ی اصلی | منشور »

فرصت سوگواری

July 29, 2016


پاسخ بهمن کیارستمی به حرف‌های دکتر نوبخت، رییس کمیسیون پزشکی مجلس، را که می‌خواندم، دیدم چه‌قدر بهمن کیارستمی و کلماتش روز به روز تندتر شده‌اند. حال و روز او را البته هیچ‌کس جز خودش نمی‌فهمد و درک نمی‌کند؛ اما خب، طولانی شدن ماجرای بررسی پرونده‌ی پزشکی عباس کیارستمی و اظهارنظرهای تازه‌ی آدم‌های جدید، فرصت نفس تازه کردن و فاصله گرفتن از فاجعه‌ را از آدم‌های مصیبت‌زده گرفته است؛ فرصت سوگواری را هم حتی.
و خب، این همان چیزی است که ظاهراً خیل آدم‌های دور و بر این پرونده نمی‌فهمند و با کلماتشان هر روز به آن دامن می‌زنند.

لينک مطلب | 11:36 AM