« سرگذشت یک غریق | صفحه‌ی اصلی | ردِ خونِ تو روی برف »

دروغ و دیگر هیچ

July 16, 2016

وسط خبرهای کودتای ترکیه و دعوای پزشکان و سینماگران بد نیست اگر حواس‌تان به شاهکار آقای تناولی و اطرافیانش در دروغ‌گویی و وارونه جلوه دادن حقیقت و تبدیل یک مساله‌ی شخصی و دعوای خصوصی به یک پرونده سیاسی و امنیتی هم باشد. غول‌ها یکی یکی سقوط می‌کنند و این خبر خوبی نیست.

لينک مطلب | 8:52 PM