« نظریه‌ی ادبی! | صفحه‌ی اصلی | روایت »

چه قدر خوبیم ما!

July 7, 2016


میان فیلم‌های آتش سوزی و انفجار مجتمع پتروشیمی بوعلی، فیلمی هست که ظاهراً در دقایق اولیه آتش سوزی ضبط شده است. همان لحظات اول که آتش سوزی هنوز به برج اصلی سرایت نکرده و فقط یک ماشین آتش نشانی پای برج هست، آقای - احتمالاً جوانی- مشغول فیلم‌برداری با موبایلش است. آتش که گر می‌گیرد، صدای فیلم‌بردار را می‌شنویم که می‌گوید «اوه مای گاد» و کمی دور می‌شود از صحنه. چند ثانیه که می‌گذرد اما و اولین انفجار که رخ می‌دهد، آقای فیلم‌بردار شروع به دویدن می‌کند و با تمام وجود فریاد می‌زند « یا ابوالفضل».
خب هانی، از اول همانی را صدا کن که باید. وسط انفجار هم کلاس می‌گذاری؟

لينک مطلب | 7:52 PM