« تقدیم به ابراهیم با عشق و نفرت | صفحه‌ی اصلی | چشم‌ها »

The Revenant

April 28, 2016

چند شب پیش یکی از دوستان تو تلگرام پیغام فرستاد که «تو کورش دیدمت، چه فیلمی رفته بودی؟» اول نوشتم «روننت»، بعد نوشتم «فیلم روننت»، بعد فکر کردم بنویسم «آخرین ساخته‌ی ایناریتو، روننت»؛ هیچ مدلی جواب نمی‌داد، حال تغییر زبان هم نداشتم نصف شبی. آخرش برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم به همان «از گور بازگشته» قناعت کردم.

لينک مطلب | 11:34 AM