« مراقب خودتان باشید آقای سرآشپز | صفحه‌ی اصلی | دریای خون »

30+16

February 24, 2016


خب، من ترجیح می‌دهم به جای اینکه هر روز و بعضی روزها هر ساعت از کارها و حرفهای کسانی که چندهزار سال نوری با من و اعتقادات و زندگی‌ام فاصله دارند عصبی بشوم و تاوان جاه‌طلبی و قدرت‌نمایی‌شان را بدهم، توی خانه، در آرامش به روزهای آرام‌تر و کارهایی که آدم‌های دیگر، آدم‌هایی که کمی و شاید کمی هم بیش‌تر، نزدیک‌ترند به من، می‌توانند به تدریج پیش ببرند فکر کنم. شاید برای همین است که «به تمامی اعضای هر دو فهرست، تکرار می‌کنم، به تمامی اعضای هر دو فهرست» رای می‌دهم.

لينک مطلب | 9:03 AM