« خلصنا | صفحه‌ی اصلی | به سعی حضرت »

حرف حساب

January 11, 2016


مشکل نشر در ایران کمبود کاغذ نیست، کمبود شعور و کمبود میل به خواندن و فهمیدن است. شعور و فهم درست هم نزد نویسنده‌های احتمالی و هم در حیطه‌ی خواننده‌ها.

«ابراهیم گلستان- از روزگار رفته (چهره به چهره با ابراهیم گلستان)- نشر ثالث»

لينک مطلب | 9:08 PM