« از روزها و کتاب‌ها | صفحه‌ی اصلی | حرف حساب »

خلصنا

January 9, 2016


بعضی‌ها هم هستند که خیلی خوبند؛ نه نژادپرستند، نه احمق و کودن و ابله، نه فریب‌خورده، نه دزد، نه ساده‌لوح، نه بی‌سواد، نه خودفروخته، نه عقده‌ای، نه عقب‌افتاده، نه منفعت طلب، نه شارلاتان، نه ضد زن، نه ضد مرد، نه دروغگو. حالا کارشان چیست این مظاهر پاکی و درستی، این الماس‌های بی‌بدیل عالم؟ در لاهه درگیر قضاوتند؟ بازرسان پاک‌دست سازمان ملل یا نهادهای نظارتی‌اند؟ نه، فقط فحاش‌اند، در همین فیس‌بوک خودمان، منتظر یک بهانه و اتفاق‌ برای کوبیدن آدم‌های دور و برشان، تحقیر و لجن‌مال کردن هرچه و هرکه در ایران است و با ایران و فرهنگ و عرف حاکم بر آن مرتبط است.
از این خدایان اخلاق، خدایان شعور، خدایان دانش، خدایان فحاش، نجات‌مان بده خدای بزرگ!

لينک مطلب | 12:12 AM