« صبح روز چهارم | صفحه‌ی اصلی | نه چندان کوچک، نه خیلی بزرگ »

Spectre

December 29, 2015


در مقابل «اسکای فال» و حتی «کازینو رویال»، ناامیدکننده و حقیر. در کل، یک فیلم معمولی که لحظات ملال آوری هم دارد.

لينک مطلب | 10:38 PM