« خواب تلخ | صفحه‌ی اصلی | صبح روز چهارم »

و در چهارراه دست می‌انداخت دور گردنت

December 20, 2015


لبت کجاست؟
که خاک چشم به راه است.

«محمد مختاری»

پی‌نوشت: عنوان هم از محمد مختاری است.

لينک مطلب | 7:58 PM