« حقیقت دارد | صفحه‌ی اصلی | روضه‌های مجازی »

همه راه‌ها به رم می‌رسند

November 12, 2015


قاضی صلواتی در جلسه هفتم دادگاه محاکمه بابک زنجانی از فردی با عنوان «شیخ حشر» رونمایی کرد. او از متهم خواست شیخ اماراتی را با خود به جلسه دادگاه بیاورد.
«صفحه اول روزنامه همشهری- چهارشنبه 20 آبان 94»

پی‌نوشت: تاکید، از روزنامه همشهری است و نه من.

لينک مطلب | 12:04 PM