« وقت خوب مصائب | صفحه‌ی اصلی | همه راه‌ها به رم می‌رسند »

حقیقت دارد

November 10, 2015


حقيقت دارد
تو را دوست دارم
در اين باران
می‌خواستم تو
در انتهای خيابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
می‌خواستم
«احمدرضا احمدی»

لينک مطلب | 11:08 PM