« تار می‌شوی پشت حلقه‌های اشک | صفحه‌ی اصلی | هله... »

عهد جدید

October 9, 2015


قدیما می‌خواستند مخ یکی رو بزنند دعوتش می‌کردند شام بیرون، الان باید بری خونه‌اش آشپزی!

لينک مطلب | 10:02 AM