« نوبت شما | صفحه‌ی اصلی | در دنیای تو ساعت چند است؟ »

به سعی حضرت

September 28, 2015


چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست
گر چه با من می‌نشینی چون چنینی سود نیست

حضرت مولانا فرموده‌اند، جای حرف و حدیث اضافه هم باقی نگذاشته‌اند. دیگر خود دانید!

لينک مطلب | 9:14 PM