« مرگ‌بازی | صفحه‌ی اصلی | ایرانی، جنس ایرانی بخر »

رونمایی ویکتوریا از آخرین وصیت پدر

September 19, 2015


دخترم، پس از من مرد مهربان و مستعدی خواهد آمد و به استندآپ کمدی در سرزمین پارس جلوه‌ی دیگری خواهد بخشید. مبادا، مبادا، مبادا او را تنها بگذارید که امیرمهدی ژوله از من و من از امیرمهدی ژوله هستم.

«سطرهایی از نامه‌ی منتشر نشده‌ی چارلی چاپلین به دخترش»

لينک مطلب | 11:38 PM