« نشانه‌ها | صفحه‌ی اصلی | محمد (ص) »

گذشته

September 6, 2015


در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده یوسف ندریده
ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند
افسانه مجنون به لیلی نرسیده
.
.
.
بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم
چون طفل دوان در پی گنجشک پریده

«سعدی»

لينک مطلب | 10:40 PM