« True Detective | صفحه‌ی اصلی | گذشته »

نشانه‌ها

August 29, 2015


من به نشانه‌ها اعتقاد دارم، و خب گاهی، حضورشان را بیش‌تر از آنچه باید جدی می‌گیرم. شاید برای همین است که رابطه با آدم‌ها بعضی وقت‌ها برای من ماه‌ها زودتر از زمانی که طرف دیگر تمام شدنش را بپذیرد، تمام می‌شود؛ و گاهی حتی، پیش از آنکه شروع شود. به هم خوردن یک سفر، عقب افتادن یک قرار کاری و خراب شدن ناگهانی ماشین یا لجبازی‌های عجیب و غریب آدمی که دوستش داری، در دنیای من چیزی بیش‌تر از یک اتفاق یا حادثه‌اند.
خوب یا بد بودنش بماند برای بعد...

لينک مطلب | 11:29 PM