« ... | صفحه‌ی اصلی | نشانه‌ها »

True Detective

August 11, 2015


جدی می‌پرسم، اگر فصل دوم «ترو دیتکتیو» را «محسن شاه‌محمدی» می‌ساخت فرقی می‌کرد با این چیزی که الان پخش می‌شود؟
آدم با سریال هم رودربایستی داشته باشد و هر هفته به زور دنبالش کند نوبر است به خدا!

لينک مطلب | 11:14 AM