« مثلاً بازی | صفحه‌ی اصلی | کوپا آمریکا »

روزانه

July 4, 2015


امروز ظهر یک کلاغ سفید دیدم، بعد هم یک کلاغ سیاه آمد کنارش نشست و نیم ساعت مثل بز به همدیگر نگاه کردند. همین‌قدر بیهوده.

لينک مطلب | 9:27 PM