« طبقه‌ی متوسط (2) | صفحه‌ی اصلی | روزانه »

مثلاً بازی

July 2, 2015

MB-12.jpg

در دنیای من «مادام مدوسا» منفورترین شخصیت کارتونی است؛ در دنیای شما، چه کسی؟

لينک مطلب | 9:12 PM