« روزانه | صفحه‌ی اصلی | True Detective »

فراموشی

June 19, 2015


دیروز بعد از سال‌ها راه افتادم توی کوچه پس کوچه‌های انقلاب و به کتاب‌فروشی‌های کوچک و بزرگ سرک کشیدم. بعد یک‌جا به خودم آمدم و دیدم که این فروشگاه‌های شهرکتاب چه بلایی سرمان آورده‌اند و ما را از چه لذتی محروم‌ کرده‌اند. به لطف آن‌ها، تنبل شده‌ایم و بی‌حوصله و پرسه زدن در کوچه پس کوچه‌های انقلاب از یادمان رفته است . دو ساعت تمام کیف کردم با چرخیدن توی کتاب‌فروشی‌ها و شش جلد کتاب خریدم از چهار کتاب‌فروشی و از همه مهم‌تر، بعد از چند ماه سرگردانی، بالاخره موفق شدم «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» را که توی هیچ شهرکتابی نبود، در کتاب‌فروشی انتشارات نیلوفر در خیابان دانشگاه پیدا کنم.
و خب، همین خوشی‌های کوچک است که آدم را نجات می‌دهد.

لينک مطلب | 2:16 PM