« سینماهای من | صفحه‌ی اصلی | فراموشی »

روزانه

June 17, 2015


دنیا محل گذر است، نه جای ماندن فرزندم. همه چیز موقتی است، به هیچ آدم و هیچ عشقی دل نبند...

# بازی تاج و تخت، قسمت‌های نهم و دهم فصل پنج، معنویت و فطرت خداجو

پی‌نوشت: یعنی تف تو روح‌شون.

لينک مطلب | 6:58 PM