« جعلی | صفحه‌ی اصلی | روزانه »

سینماهای من

June 12, 2015


«سینماهای من» بی‌تردید ضعیف‌ترین نمایش رحمانیان در دوره‌ی کاری جدیدش است؛ دیالوگ‌های گل درشت و شعاری‌‌اش توی ذوق می‌زند، خاطره‌بازی سهم خیلی چیزهای دیگر را در نمایش‌نامه گرفته و احسان کرمی‌اش مثل یک وصله‌ی ناجور ناامید کننده است. با همه‌ی این‌ها اما یک «فرشته حسینی» غافلگیر کننده و دوست داشتنی دارد و مانند سه نمایش قبل، برای ما تنها دریچه‌ است رو به جهانی که سالها از دیدنش محروم هستیم.
«سینماهای من» تا یکشنبه اجرا می‌شود، در مجتمع چارسو که معماری‌اش رنگ و جلوه‌ی تازه‌ای به خیابان جمهوری داده است.

لينک مطلب | 11:01 AM