« اباذری یا فتوره‌چی، مساله این است | صفحه‌ی اصلی | سینماهای من »

جعلی

June 7, 2015


He was a very loyal and patient friend to me. What I loved most in him was that rare quality that he would say only kind things behind one's back.

این‌ها را گراهام گرین بزرگ چند روز پس از مرگ دوست نویسنده‌اش، ایولین وا، در نامه‌ای کوتاه به همسر ایولین نوشته است. بعد تو فکر می‌کنی که چه قدر فاصله است میان گراهام گرین و تو، میان 1966 که این کلمات نوشته شده‌اند و امروز، میان جهان اول و جهان سوم و فکر می‌کنی به کلمه‌ی «کم‌یاب» و به دوستی‌های دوزاری امروز و رفقای جعلی که از زندگی همدیگر مزه می‌چینند برای بساط عرق‌خوری‌شان.
روزگار همیشه و همه‌جا همین بوده. و همه مثل آقای گرین آن‌قدر خوشبخت نیستند که چنین دوستانی داشته باشند...

لينک مطلب | 9:45 PM