« عجب صبری دارد سردار... | صفحه‌ی اصلی | و خب، همین طور است؛ نیمی از ما در شب جا ‌ماند... »

شهر من بخند!

May 23, 2015


آلبوم جدید پالت مثل زندگی مشترک است؛ مشکلات و چیزهای آزاردهنده‌ی اول‌اش را که تاب بیاوری، لحظات دوست داشتنی‌اش هم از راه می‌رسند.
و البته، دوران مجردی چیز دیگری است!

لينک مطلب | 9:02 PM