« روز نهم | صفحه‌ی اصلی | گذر از آبی روزها »

غوره‌ها می‌روند در شبکه‌های اجتماعی مویز می‌شوند

May 8, 2015


دو روز است به این فکر می‌کنم که اگر مدیران ارشد اداره‌ی کتاب تصمیم بگیرند قبل از صدور مجوز کتاب‌های داستانی چند دقیقه‌ای درباره‌ی «مفهوم زاویه دید در داستان و انواع آن» با دوستان «داستان‌نویس» حرف بزنند و شرط انتشار کتاب نه گذشتن از خوان ممیزی، که قبولی در همین آزمون باشد، چند مجموعه داستان و رمان در سال منتشر خواهند شد؟

پی‌نوشت: بهانه‌ی این چند خط ماجرایی است که نوشتن‌اش جز حاشیه چیز دیگری ندارد.

لينک مطلب | 1:27 AM