« با خشم | صفحه‌ی اصلی | غوره‌ها می‌روند در شبکه‌های اجتماعی مویز می‌شوند »

روز نهم

April 29, 2015


آدم روز تولدش مگر از خدا چه می‌خواهد؟ یک کیک توت فرنگی بی‌بی که از خوردنش سیر نمی‌شوی و دو تا دختر زیبا، یکی با موهای طلایی و چشم‌های میشی، و دیگری سبزه و با نمک، که توی خیابان بدوند طرفت و توی چشمهایت نگاه کنند و با گونه‌های گل انداخته بی‌مقدمه بگویند آقا ما شما رو دوست داریم.
حالا چهار پنج ساله بودند که بودند. همین که یکی آن‌قدر آدم را دوست داشته باشد که توی خیابان بدود طرفت و توی چشمهایت نگاه کند و بگوید که دوستت دارد، یک دنیا می‌ارزد. دو نفرش که دیگر نماز شکر دارد...

لينک مطلب | 10:01 PM