« رستگاری | صفحه‌ی اصلی | بچه مایه‌دارهای جهان، بزنید کنار که ما هم آمدیم »

زندگی در پیش رو...

April 24, 2015


فکر می‌کنم بعد از یک سال گوشه گیری و پشت دیوار و دروازه نشستن و کشتی گرفتن با خود و روزگار سپری شده، دیگر وقتش است که از قرنطینه بیرون بزنم.
پس، کربلا کربلا ما داریم می‌آییم!

لينک مطلب | 9:37 PM