« موهبت | صفحه‌ی اصلی | طبقه‌ی متوسط »

ویرانی

April 10, 2015


لحظه‌ای هست توی رابطه با آدم‌ها که همه چیز فرو می‌ریزد، برای همیشه، بی آن‌که فرصتی برای جبران باقی بماند. هرچه قدر هم بخواهی خودت را به ندیدن و بی‌خیالی و فراموشی بزنی، فایده‌ای ندارد. دلت دیگر با آن آدم و آن رابطه صاف نیست. چیزی خراب شده و مهم، همان خراب شدن است، نه بهانه‌های کوچک و بزرگ احتمالی.

لينک مطلب | 11:49 PM