« پریدن از ارتفاع کم | صفحه‌ی اصلی | ویرانی »

موهبت

April 8, 2015


و چیز وحشتناک، و چیز وحشتناک این است که، که البته نکته‌ی خوبش، یعنی می‌شود گفت در واقع موهبت این است که اگر سر هرکدام ما بلایی بیاید- ببخشید که این را می‌گویم- اما اگر همین فردا سر یکی از ما بلایی بیاید، فکر می‌کنم دیگری، آن یکی، شاید مدتی غصه بخورد، می‌دانید، اما بعد طرفی که مانده می‌رود و باز عاشق می‌شود. خیلی زود می‌رود یکی دیگر را پیدا می‌کند. همه‌ی این عشقی که ازش حرف می‌زنیم، فقط به صورت خاطره باقی می‌ماند. شاید حتی خاطره‌اش هم باقی نماند.

«وقتی از عشق حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم- کلیسای جامع- ریموند کارور- ترجمه‌ی فرزانه طاهری- انتشارات نیلوفر»

لينک مطلب | 9:21 AM