« آخرین نامه | صفحه‌ی اصلی | پریدن از ارتفاع کم »

قرار

March 28, 2015


شعار امسال ان‌شاءالله این خواهد بود: برای کسی تب کن که برایت تب کند...
مردن هم نداریم، اصرار نکنید!

لينک مطلب | 10:12 PM