« ... | صفحه‌ی اصلی | جیره‌ی روزانه‌ی ابتذال »

خاطرات سوگواری

March 14, 2015


آیا این که بدون کسی که دوستش داشته‌ای قادر به زندگی باشی، به معنای این است که او را کم‌تر از آن‌چه فکر می‌کردی دوست داشته‌ای..؟
«خاطرات سوگواری- رولان بارت- ترجمه‌ی محمدحسین واقف»

لينک مطلب | 10:01 PM