« ... | صفحه‌ی اصلی | ... »

این روزها

March 7, 2015


از خودش می‌پرسد که یک سال دیگر چه وضعی خواهند داشت، یا دو سال دیگر، یا پنج سال دیگر. یعنی هر قدر او لاغرتر شود، رز باگذشت‌تر می‌شود؟ آرام می‌گیرد، نفس عمیقی می‌کشد. متوجه می‌شود که بیش از هرچیز دلش می‌خواهد زمانی را مجسم کند که ترس دیگر باری بر قلبش نباشد. زمانی که عشق به هیچ دلیلی نیاز نداشته باشد.

«مشقت‌های عشق- کلر دیویس- ترجمه‌ی مژده دقیقی- انتشارات نیلوفر»

لينک مطلب | 8:13 PM