« ممنوع | صفحه‌ی اصلی | روزی روزگاری در تهران »

سینماتک

January 22, 2015


شما را توصیه می‌کنم به تقوا، نیکی به پدر و مادر و حضور در سینماتک کوروش؛ یکشنبه «نجات سرباز رایان» اسپیلبرگ را نمایش می‌دهند، دوشنبه «تلالو» کوبریک، چهارشنبه Inception نولان و پنج‌شنبه «جن گیر» فردکین را. فکر می‌کنم استفاده از پوشک ایزی لایف هم در روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه الزامی باشد!

لينک مطلب | 8:53 PM