« پیش از انتشار | صفحه‌ی اصلی | ممنوع »

Up in the Air

January 10, 2015


از سه سال پیش میان فیلم‌هایت باشد و تو امشب - همین امشب و بعد از خالی کردن کوله پشتی‌ات از عکس و فیلم و نوشته‌ها و همه‌ی چیزهایی که زنجیرت کرده بودند به گذشته - هوس کنی سراغ‌اش بروی؟ خب، زندگی همین است دیگر، و خوبی‌اش این است که هیچ چیز و هیچ آدمی آن‌قدر بزرگ نیست که نبودش، زندگی را ، برای همیشه، بی‌رنگ کند.

لينک مطلب | 11:59 PM