« که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار | صفحه‌ی اصلی | Up in the Air »

پیش از انتشار

January 2, 2015


هیچ‌چیز بدتر از این نیست که نتوانی درباره‌ی رمانی که دوستش داشته‌ای، دوستش داری، با کسی حرف بزنی. و هیچ‌چیز نمی‌تواند مثل خواندن یک رمان دوست داشتنی، وسوسه‌ی نوشتن را در آدم بیدار کند.

لينک مطلب | 10:53 PM