« این روزها | صفحه‌ی اصلی | که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار »

مشقت‌های عشق

December 18, 2014


عشق رمانتیک به ما القا می‌کند که بدون همدیگر ناقصیم، به نجات‌دهنده احتیاج داریم. تو را به طرف این اعتقاد سوق می‌دهد که اگر کسی دور و برت باشد که از تو توقع داشته باشد، آدم بهتری خواهی شد. ولی یک جایی این وسط‌ها می‌بینی هزینه‌ی این توقعات خیلی سنگین است. می‌گویی کدام هزینه؟ همیشه دستپخت یک نفر را خوردن؟ روی همان طرفِ تخت‌خواب خوابیدن؟ از تنوع صرف‌نظر کردن؟ اگر غیرممکن نباشد، نامعقول است. تنها چیزی که دنبالش هستی کمی محبت است، ولی چیزی که می‌خواهی بیش‌تر از آن است که کسی بتواند به تو بدهد - توجه کامل آنها را برای بقیه‌ی عمرشان می‌خواهی - و برای همین هی جنگ و دعوا می‌کنید و مدام به همدیگر صدمه می‌زنید.

«مشقت‌های عشق- کلر دیویس- ترجمه‌ی مژده دقیقی- انتشارات نیلوفر»

لينک مطلب | 9:14 PM