« در دانشگاه تهران اتفاق افتاد | صفحه‌ی اصلی | این روزها »

ماکیاولیسم ادبی

December 13, 2014


یک سری از دوستان نویسنده هم هستند - طبعن آقا - که از کتابهای چاپ شده‌شان به عنوان ژتون شهرنو استفاده می‌کنند.

لينک مطلب | 2:04 PM